Nawigator Sodo&Sokol

Marcin Sodo - współwłaściciel firmy

Współwłaściciel, licencjonowany zarządca z doświadczeniem w zakresie gospodarowania nieruchomościami budowanym już w okresie studiów. Nadzoruje wdrażanie nowych rozwiązań usprawniających organizację pracy wszystkich struktur firmy. Laureat konkursu Wokulski organizowanego przez Fundację Bankowa im. Leopolda Kronenberga i Bank Handlowy w Warszawie S.A dla studentów nauk ekonomicznych. Przygotowany wraz z obecnym wspólnikiem Bogusławem Sokołem biznesplan, dotyczący założenia firmy zarządzającej nieruchomościami uzyskał najwyższą notę jury.
Wykształcenie: absolwent wydziału Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studia podyplomowe z Wyceny Nieruchomości ukończone na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Licencję zarządcy nieruchomości (nr 11400) uzyskał w 2002 roku.

Bogusław Sokół - współwłaściciel firmy

Współwłaściciel firmy, wraz z Marcinem Sodo tworzył jej struktury w Krakowie. Sprawuje pieczę nad inwestycjami zewnętrznymi oraz polityką płacową firmy. Doświadczony zarządca nieruchomości oraz pośrednik w obrocie nieruchomościami. Zdobywca, wspólnie z Marcinem Sodo głównej nagrody w konkursie Wokulski. Wykształcenie: ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, kierunek: Ekonomia, specjalizacja: Ekonomika Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Absolwent studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dziedziny szacowania nieruchomości. Posiadacz licencji zarządcy nieruchomości - nr 13884 oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami - licencja nr 2381.