Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp do przydatnych informacji dotyczących twojej wspólnoty mieszkaniowej, między innymi do stanu rachunków, wykazu opłat, rozliczeń mediów, tablicy ogłoszeń, forum dyskusyjnego, najważniejszych dokumentów, zgłaszania i śledzenia stanu realizacji zgłoszonych usterek.

Strefa klienta