Aktualności

Co zrobić z uciążliwym sąsiadem w bloku?

Nieporozumienia sąsiedzkie najlepiej rozwiązywać w sposób polubowny, ale nie zawsze przynosi to oczekiwany efekt. Co zrobić, jeśli właściciel lub lokator innego lokalu w budynku uporczywie