Aktualności

kontrola przewodów kominowych

Czyszczenie i kontrola przewodów kominowych

Odpowiedzialność za utrzymanie przewodów kominowych w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców spoczywa na jej właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Czynności, do których są zobowiązani w tym zakresie,