Wentylacja w bloku – jak rozwiązać popularne problemy?

Wentylacja w każdym lokalu jest rzeczą bardzo istotną. Szczególnie wiele problemów sprawia w budownictwie mieszkaniowym. Wentylacja w bloku napotyka na wiele przeszkód, częściowo architektonicznych, ale w zdecydowanej większości wynikają one również z modyfikacji wprowadzanych przez nieświadomych zagrożenia mieszkańców. Jak rozwiązać popularne problemy z wentylacją w blokach? Czym grozi funkcjonująca nieprawidłowo wentylacja w naszym mieszkaniu? Co powinniśmy zrobić, aby zlikwidować niebezpieczeństwa związane z problemami z wentylacją?

Czym jest wentylacja?

Wentylacja najogólniej rzecz ujmując jest procesem polegającym na wymianie zanieczyszczonego powietrza na świeże. Świeże powietrze wnika do pokoi w mieszkaniu z zewnątrz, poprzez okna lub ściany, zbiera zawieszone w znajdującym się tam powietrzu zanieczyszczenia i przenika w głąb lokalu. Wędruje do tych pomieszczeń, w których umieszczono kratki wentylacyjne, czyli najczęściej do kuchni i łazienki. Jeśli wentylacja w bloku bądź mieszkaniu działa prawidłowo, to usuwa z pomieszczeń parę wodną, zapachy, alergeny, a przede wszystkim dwutlenek węgla. Istnieją dwa rodzaje wentylacji. Naturalna zwana grawitacyjną oraz mechaniczna.

Czym różni się wentylacja grawitacyjna od mechanicznej?

Wentylacja grawitacyjna, najczęściej spotykana, wykorzystuje naturalny ruch powietrza. Działa dzięki różnicy gęstości powietrzna znajdującego się wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wewnątrz pomieszczeń powietrze jest ciepłe i wędruje w kierunku kanałów wentylacyjnych. Chłodne powietrze znajdujące się na zewnątrz przedostaje się do środka. W ten sposób następuje naturalny, niewymuszony ruch powietrza i w mieszkaniu panuje dobry klimat.

Wentylacja mechaniczna wykorzystuje różnego rodzaju urządzenia wspomagające
i wymuszające obieg powietrza wewnątrz budynku. W przypadku wentylacji mechanicznej uniezależniamy się od warunków atmosferycznych i naturalnej wentylacji. Wentylacja mechaniczna pomaga często rozwiązać popularne problemy z wentylacją w bloku.

Jakie problemy występują najczęściej w blokach?

Mieszkańcy często narzekają na przewiew w swoich mieszkaniach i przeciągi. Aby zlikwidować te zjawiska lubią zakrywać wszelkie kratki wentylacyjne i uszczelniać okna. Jeszcze do niedawna modne było instalowanie nowoczesnych, szczelnych okien z szybami zespolonymi. Ich pierwsze modele nie posiadały specjalnych elementów wspomagających wentylację w pomieszczeniach. Skutkiem takich działań jest jeden z najpopularniejszych problemów z wentylacją w mieszkaniu: świeże powietrze z zewnątrz budynku nie ma możliwości, aby przeniknąć do środka pomieszczeń. W związku z tym utrudniona lub wręcz niemożliwa staje się wymiana powietrza w mieszkaniu i naturalna wentylacja grawitacyjna nie działa. Jednym z najgorszych i karygodnych rozwiązań jest instalowanie wszelkiej maści okapów w kuchni i wentylatorów w łazienkach. Ze względu na zbiorcze kanały wentylacyjne w bloku, takie działanie powoduje wdmuchiwanie powietrza do mieszkań sąsiadów mieszkających nad nami. Wentylatory stosowane w tych urządzeniach są za słabe, aby wypchnąć zanieczyszczone powietrze na zewnątrz, a poza tym nie wolno łączyć wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w jednej instalacji.

Innym problemem mogą być błędy architektoniczne i projektowe w budynku. Zdarza się, że przewody wentylacyjne w danej nieruchomości nie działają tak jak powinny i powodują trudności w pracy wentylacji grawitacyjnej. Nierzadko już podczas budowy bloku czy to z niewiedzy czy roztargnienia budowlańców kanały są zapychane, nieszczelne lub połączone z innymi kanałami na przykład służącymi do wyprowadzania zanieczyszczeń z przewodów kanalizacyjnych. Najczęstsze problemy z wentylacją grawitacyjną w bloku można zaobserwować szczególnie przy nietypowym stanie pogody. Nieprawidłowo działająca wentylacja może być na przykład blokowana podczas gwałtownych wiatrów na zewnątrz. Występują wtedy problemy z odprowadzaniem ciepłego powietrza z wnętrza budynku poprzez kanały wentylacyjne. Do problemów architektonicznych i niezależnych od samych mieszkańców można również zaliczyć także częste w ostatnich latach remonty elewacji w blokach, a przede wszystkim ocieplanie budynków na każdy możliwy sposób. Wymiana okien przez lokatorów na nieodpowiednie modele okien plastikowych połączona z ociepleniem budynku może mieć katastrofalne skutki dla prawidłowego funkcjonowania wentylacji
w bloku.

Co się dzieje w bloku i mieszkaniach z nieprawidłowo działającą wentylacją?

Jak już wspomnieliśmy wentylacja w bloku odpowiada za doprowadzenie świeżego powietrza do mieszkań. Świeże powietrze gwarantuje dobre samopoczucie mieszkańców. Jeśli więc popularne problemy z wentylacją powodują brak dostępu powietrza z zewnątrz, automatycznie pogarsza się komfort życia w takich lokalach. Najczęstsze objawy to bóle i zawroty głowy, zmęczenie i senność. W dalszej kolejności mogą wystąpić podrażnienia błony śluzowej nosa, podrażnienia skóry i alergie. Wysuszone powietrze w mieszkaniu powoduje podrażnienia gardła.

Czad – cichy zabójca

Pamiętajmy, że jednym z najpoważniejszych problemów występujących, gdy wentylacja w mieszkaniu nie funkcjonuje poprawie jest śmiertelnie niebezpieczny tlenek węgla, popularnie nazywany czadem. Tlenek węgla powstaje w wyniku tak zwanego niepełnego spalania gazu. Zjawisko to występuje jeśli do pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie z otwartą komorą spalania jak piecyk łazienkowy czy terma, dochodzi zbyt mała ilość świeżego powietrza. Tlenek węgla wydziela się również w przypadku używania kuchenki gazowej, gdy wentylacja nie działa prawidłowo.

Poza negatywnym wpływem na mieszkańców, źle funkcjonująca wentylacja w bloku ma także zły wpływ na sam budynek i wyposażenie mieszkań. Zwykle obserwujemy zaparowane okna, pleśń i grzyby na ścianach, zwłaszcza za meblami. Para wodna może się również skraplać na powierzchni ścian i niektórych przedmiotach. Może również dochodzić do odwrócenia obiegu powietrza czyli na przykład napływu powietrza poprzez kratki wentylacyjne znajdujące się w kuchni i łazience, które zgodnie z zasadą służą do usuwania ciepłego powietrza z budynku. Źle wykonana lub nieprawidłowo funkcjonująca wentylacja w bloku doprowadza również do niszczenia budynku od wewnątrz poprzez wnikanie wilgoci do ścian nieruchomości. W tym przypadku, jeśli nie zastosowano izolacji termicznej, to para wodna skrapla się wewnątrz kanałów wentylacyjnych pod warunkiem, że przechodzą one poprzez nieogrzewane pomieszczenia.

Jak rozwiązać popularne problemy z wentylacją w bloku?

Jeśli odczuwamy dyskomfort i wydaje się nam, że w naszym mieszkaniu wentylacja nie działa prawidłowo, możemy wykonać prosty eksperyment. Należy przyłożyć kartkę papieru do kratki wentylacyjnej i zbadać jaki jest ciąg gdy zamkniemy okna, a jaki przy otwartych oknach. Kartka przylegająca szczelnie do kratki przy otwartych oknach oraz opadająca przy zamkniętych oznacza, że do naszego mieszkania wpływa zbyt mało świeżego powietrza i wentylacja nie funkcjonuje poprawnie. Jeśli w naszym mieszkaniu istnieją nawiewniki i kanały wentylacyjne, a mimo to ciąg powietrza jest za słaby, to zwróćmy uwagę czy drzwi do poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu umożliwiają przepływ powietrza. Przepisy przewidują, że drzwi do kuchni i łazienki powinny być odcięte o około 2-3 centymetrów, natomiast drzwi do pokoi o około jeden centymetr. Jeśli to nie pomoże to pozostaje nam sprawdzenie przewodów wentylacyjnych. W tym celu powinniśmy się zwrócić do pracowników zarządcy nieruchomości i kominiarza.

Warto także sprawdzić samemu czy kratki wentylacyjne w naszym mieszkaniu nie są brudne. Czasami samo oczyszczenie takiej kratki może poprawić ciąg i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie wentylacji w naszym mieszkaniu. Przy okazji można również pomyśleć nad wymianą kratek wentylacyjnych na termo- lub higrosterowane. Kratka termosterowana reaguje na temperaturę wewnątrz pomieszczenia i zwiększa przepływ powietrza jeśli w mieszkaniu jest za ciepło. Z kolei kratka higrosterowana zwiększa przepływ powietrza, gdy w pomieszczeniu jest za duża wilgoć. Na przykład wentylacja w łazience będzie działać lepiej podczas kąpieli. Natomiast jeśli wilgotność w łazience będzie niższa, to skorzysta na tym kuchnia i tam w danej chwili wentylacja będzie wydajniejsza.

Kolejne artykuły