Wypełnij formularz kontaktowy

Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio - telefonicznie lub e-mailowo.

Dane teleadresowe poszczególnych oddziałów znajdziesz pod formularzem.
Wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza stanowi jedynie oświadczenie o woli nawiązania współpracy. Nie jest równoznaczne z powierzeniem świadczenia usług, nie zobowiązuje do uiszczania opłat. Warunki współpracy zostaną uzgodnione na późniejszym etapie przez strony. Dane osobowe przekazane na podstawie niniejszego formularza przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Siedziba główna

ul. Gabriela Narutowicza 4a
31-214 Kraków

12 294 55 00

Awaryjny 24H: 516 052 009

sekretariat@nawigator.nieruchomosci.pl

Oddział w Krakowie

os. Dywizjonu 303 21c/85
31-873 Kraków

12 294 55 00

Awaryjny 24H: 516 052 009

sekretariat@nawigator.nieruchomosci.pl

Oddział w Warszawie

ul. Jakuba Kubickiego 19/23
02-954 Warszawa

22 468 02 89

Zgłaszanie awarii: iok.nawigator-nieruchomosci.pl

sekretariat.warszawa@nawigator.nieruchomosci.pl

Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 125/202
53-332 Wrocław

71 780 61 04

Awaryjny 24H: 797 339 113

sekretariat.wroclaw@nawigator.nieruchomosci.pl

Oddział w Rzeszowie

ul. Lwowska 64/212
35-301 Rzeszów

797 339 103

Zgłaszanie awarii: iok.nawigator-nieruchomosci.pl

sekretariat.rzeszow@nawigator.nieruchomosci.pl