Kim jesteśmy?

Firma Nawigator Sodo & Sokół działa na rynku od 2000 roku. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Nasza oferta obejmuje następujący zakres czynności: zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni oraz obsługę techniczną nieruchomości z 24-godzinnym pogotowiem awaryjnym.

Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, których wiedza i umiejętności pozwalają na świadczenie usług na najwyższym poziomie, w pełni spełniających oczekiwania Klientów. Obecnie w naszej firmie pracuje siedmiu licencjonowanych zarządców nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Sprawdzone standardy obsługi Klienta wdrażamy w kolejnych, otwieranych oddziałach w Polsce. W Krakowie, Warszawie, Rzeszowie i we Wrocławiu łączna liczba obsługiwanych przez naszą firmę nieruchomości przekroczyła 200.

Aby sprawnie, rzetelnie i skutecznie wykonywać powierzone nam obowiązki, dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, a w trakcie realizacji zleceń korzystamy z najnowszych rozwiązań informatycznych w dziedzinie obsługi nieruchomości:

    • oprogramowanie dedykowane zarządcom/administratorom nieruchomości. Program usprawnia rozwiązywanie wszelkich problemów dotyczących zarówno nieruchomości wspólnej, jak i lokali indywidualnych oraz archiwizuje wszystkie informacje, przypisując je do odpowiedniego podmiotu.
    • IOK – umożliwia bieżący dostęp online do kartoteki indywidualnej swojego lokalu. Każdy mieszkaniec może sprawdzić stan własnych płatności, naliczeń, rozliczenia mediów, treść uchwał wspólnoty, najnowsze ogłoszenia czy podać odczyt licznika.
    • forum internetowe – ułatwia komunikację pomiędzy mieszkańcami oraz mieszkańcami a zarządcą. W odróżnieniu od innych forów często zakładanych przez mieszkańców, forum to nie jest anonimowe. Każdy mieszkaniec otrzymując login i hasło do IOK, ma możliwość korzystania z forum i zajmowania stanowiska jako właściciel konkretnego lokalu z podanym imieniem i nazwiskiem.
    • system płatności masowych – każdy właściciel otrzymuje konto indywidualne, na które wpłaca środki finansowe. Pieniądze trafiają od razu na konto wspólnoty. System ten umożliwia automatyczne niezwłoczne księgowanie wpłat naszych Klientów.
 

Działamy zgodnie z systemem ISO 9001: 2015 obejmującym zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, prowadzenie obsługi księgowej, utrzymanie czystości, pielęgnacje zieleni, odśnieżanie, obsługę konserwacyjną, pogotowie awaryjne.

Zobacz więcej