Kim jesteśmy?

Firma Nawigator Sodo & Sokół działa na rynku od 2000 roku. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Nasza oferta obejmuje następujący zakres czynności: zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni oraz obsługę techniczną nieruchomości z 24-godzinnym pogotowiem awaryjnym.

Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, których wiedza i umiejętności pozwalają na świadczenie usług na najwyższym poziomie, w pełni spełniających oczekiwania Klientów. Obecnie w naszej firmie pracuje siedmiu licencjonowanych zarządców nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Sprawdzone standardy obsługi Klienta wdrażamy w kolejnych, otwieranych oddziałach w Polsce. W Krakowie, Warszawie i Wrocławiu łączna liczba obsługiwanych przez naszą firmę nieruchomości przekroczyła 180.

Aby sprawnie, rzetelnie i skutecznie wykonywać powierzone nam obowiązki, dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, a w trakcie realizacji zleceń korzystamy z najnowszych rozwiązań informatycznych w dziedzinie obsługi nieruchomości:

    • oprogramowanie dedykowane zarządcom/administratorom nieruchomości. Program usprawnia rozwiązywanie wszelkich problemów dotyczących zarówno nieruchomości wspólnej, jak i lokali indywidualnych oraz archiwizuje wszystkie informacje, przypisując je do odpowiedniego podmiotu.
    • e-kartoteka – umożliwia bieżący dostęp online do kartoteki indywidualnej swojego lokalu. Każdy mieszkaniec może sprawdzić stan własnych płatności, naliczeń, rozliczenia mediów, treść uchwał wspólnoty, najnowsze ogłoszenia czy podać odczyt licznika.
    • forum internetowe – ułatwia komunikację pomiędzy mieszkańcami oraz mieszkańcami a zarządcą. W odróżnieniu od innych forów, często zakładanych przez mieszkańców, forum nie jest anonimowe. Każdy mieszkaniec otrzymując login i hasło do e-kartoteki, ma możliwość korzystania z forum i zajmowania stanowiska jako właściciel konkretnego lokalu z podanym imieniem i nazwiskiem.
    • system płatności masowych – każdy właściciel otrzymuje konto indywidualne, na które wpłaca środki finansowe. Pieniądze trafiają od razu na konto wspólnoty. System ten umożliwia automatyczne niezwłoczne księgowanie wpłat naszych Klientów.
 

Wdrożyliśmy także system ISO 9001: 2008 obejmujący działania związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, prowadzeniem obsługi księgowej, utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni, odśnieżaniem, obsługą konserwacyjną, pogotowiem awaryjnym.

Zobacz więcej