Obsługa techniczna nieruchomości

 

Obsługa techniczna budynków 24h

Zapewniamy stałą 24-godzinną gotowość serwisanta do telefonicznego koordynowania czynności związanych z usuwaniem powstałych awarii, a w razie potrzeby dojazd pracownika celem usunięcia awarii, jeśli leży to w jego kompetencjach i wynika z zawartej umowy, bądź zabezpieczenia miejsca awarii do czasu jej usunięcia przez właściwe służby techniczne.

 

Bieżąca konserwacja nieruchomości

W ramach ustalonych w harmonogramie cyklicznych wizyt w nieruchomości, serwisant naszej firmy wykonuje okresowe przeglądy stanu technicznego nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie i w zakresie objętym umową usuwa stwierdzone podczas obchodu usterki lub zawiadamia odpowiednie służby techniczne o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

Usługi remontowo – budowlane

Z myślą o naszych klientach świadczymy również usługi remontowo – budowlane, aby skrócić czas potrzebny na usunięcie awarii oraz ograniczyć czas związany z wyszukiwaniem wykonawców dla drobnych robót.

Potrzebujesz zarządcy dla swojej nieruchomości?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby przygotować ofertę odpowiadającą na Twoje potrzeby i oczekiwania.

Sprawdź, co jeszcze możemy Ci zaoferować